pressupost municipal 2020

L'Ajuntament d'Hostalric ha de reduir 545.000 euros del pressupost de l'any 2020

L'auditoria externa encarregada per l'equip de govern revela que la liquidació dels pressupostos municipals dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 no complia amb l'estabilitat i/o amb la regla de la despesa.

per Redacció , 14 de juliol de 2020 a les 08:20 |
L'Ajuntament d'Hostalric haurà de posposar algunes inversions previstes a curt, mig i llarg termini | AJH
El Ple municipal ordinari celebrat aquest dilluns 13 de juliol ha donat llum verda al Pla Econòmic Financer (PEF) que adoptarà pròximament l'Ajuntament d'Hostalric amb l'objectiu de reconduir la despesa municipal als límits marcats pel Ministeri d'Hisenda. El PEF s'ha aprovat amb els vots a favor del grup municipal de SxH-AM i els vots en contra del grup municipal de JxCat-JUNTS.

L'impuls d'un Pla Econòmic Financer per als anys 2020 i 2021 és la principal proposta recollida en l'auditoria externa, un estudi encarregat per l'actual equip de govern que pretenia fer una revisió de l'estat de les finances municipals.

Així, l'informe de l'auditoria revela que la liquidació dels pressupostos municipals dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019 incomplia la regla de la despesa, una de les tres magnituds macroeconòmiques -juntament amb l'estabilitat pressupostària i el control del nivell d'endeutament- que l'Estat espanyol obliga a complir als ajuntaments segons la llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostaria i sostenibilitat financera. 

En aquesta línia, i per a fer front a aquest incompliment de la regla de la despesa –propiciat, entre d'altres i tal com indica l'auditoria, per l'ús del romanent de tresoreria per al finançament d'inversions corrents durant els anys 2017 i 2018-, l'informe de l'auditoria externa proposa l'adopció d'un tercer Pla Econòmic Financer (els anteriors van ser aprovats el 2018 i el 2019 i no es van complir) que contindrà un plec de restriccions econòmiques per als anys 2020 i 2021 per tal de reconduir la despesa municipal. 

Nil Papiol, alcalde d'Hostalric, explica que "l'auditoria ens proposa dues solucions en el marc d'aquest PEF: augmentar els impostos municipals l'any 2021 per a fer front a l'actual desviació pressupostària que hem heretat d'anys anteriors; o reduir 545.000 euros del pressupost del 2020 i la mateixa xifra per al 2021". 

En aquest sentit, l’equip de govern estudiarà ara detingudament l'aplicació dels resultats de l'auditoria externa per valorar la millor alternativa per a l'equilibri financer de les arques municipals. "Com que la nostra voluntat és la de no comprometre ni la prestació de serveis als nostres veïns ni reduir la plantilla municipal, el PEF ens obligarà a posposar algunes de les inversions que teníem previstes a curt i mig termini", avança l'alcalde Nil Papiol. 

 

Participació