El Ple de l'Ajuntament de Sant Celoni ha aprovat per unanimitat una modificació de crèdit de 500 mil euros del Patrimoni Municipal del Sòl per destinar a l'adquisició i reforma d'habitatges socials i promoció de pisos dotacionals. D'aquesta manera s'ampliarà el parc d'habitatges d'inclusió de propietat municipal, amb l'adquisició de pisos propietat d'entitats bancàries en venda a preu tancat i amb prioritat d’adquisició per part de l'Agència Catalana de l'Habitatge per destinar a pisos de Mesa d'emergència i per part dels ajuntaments per destinar a pisos d'inclusió.

Els habitatges d'inclusió van destinats a famílies amb vulnerabilitat habitacional en coordinació amb els serveis socials municipals i d'acord amb uns criteris establerts, treball de corresponsabilitat amb les famílies i amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge.

Properament l'Ajuntament avançarà en el Pla Local d'Habitatge, que indicarà les línies a seguir en polítiques d'habitatge per fer front a situacions de vulnerabilitat i implementar polítiques socials d'habitatge en el POUM.

Actualment l'Ajuntament gestiona 4 habitatges de lloguer social propietat de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, 5 habitatges de propietat municipal, 3 habitatges de lloguer segur i 2 habitatges de lloguer social.